Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 wrz 2014 Pedagog i psycholog

tel:  85 74 16 044

PEDAGOG SZKOLNY:
mgr Bożena Bogojło

PSYCHOLOG:
mgr Ewa Bogusz-Durczak

GODZINY PRACY:

 

PSYCHOLOG

Ewa Bogusz – Durczak

PEDAGOG

Bożena Bogojło

PONIEDZIAŁEK

8.15 – 12.15

12.00 – 16.00

WTOREK

11.00 – 15.00

8.15 – 12.15

ŚRODA

11.00 – 15.00

8.15 – 12.15

CZWARTEK

8.15 – 12.15

12.00 – 16.00

PIĄTEK

8.15 – 12.15

8.15 – 12.15

 

 

 

 

 

OFERTA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do uczniów:

 • Konsultacje indywidualne, rozmowy o charakterze wspierającym
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia
 • Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodami aktywnymi

Profilaktyka w szkole:

 • „Bliżej siebie”- zajęcia integracyjne dla klas I
 • Koło Edukacji Psychologicznej – dla osób zainteresowanych
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja) – klasy I i II
 • Profilaktyka zaburzeń HIV/AIDS – klasy I
 • Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień we współpracy z Ośrodkiem ETAP – klasy I i II
 • Zajęcia psychoedukacyjne „Oswoić stres” – klasy III
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego (depresja) – klasy II i III
 • Profilaktyka raka – klasy I i III
 • Edukacja Prawna – klasy II

 Zadania ogólnowychowawcze:

 • Koordynowanie działań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
 • Koordynowanie działań dotyczących stypendiów za działalność artystyczną i naukową oraz za innowacyjną myśl techniczną
 • Warsztaty antydyskryminacyjne – zajęcia edukacyjne „Różnorodność – podaj dalej! 2013”
 • Zajęcia dotyczące problemu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób niewidomych i niedowidzących
 • „Ośrodek Kariery” – organizowanie działań w zakresie planowania kariery
 • Losy absolwentów

Współpraca z rodzicami:

 • Konsultacje indywidualne – poszukiwanie metod wsparcia i pomocy
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Rodzicielstwo na zakręcie” – według zapotrzebowania ze strony rodziców. Bardzo proszę o telefoniczne zgłaszanie się osób zainteresowanych: nr tel. 85 7416044 (gabinet pedagoga/psychologa), nr tel. 85 7416033 (sekretariat szkoły)
   PROPONOWANA TEMATYKA:
 • Blaski i cienie bycia rodzicem nastolatka…
 • W kręgu emocji-jak radzić sobie z kryzysem dorastania?
 • Efektywna komunikacja sprzymierzeńcem w sytuacjach konfliktowych.
 • Rodzina to korzenie i skrzydła.. Jak wykorzystać potencjał relacji rodzinnych.
 • Wychowanie ku wartościom fundamentem odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Sztuka wspierania własnego dziecka najlepszą profilaktyką zaburzeń okresu dorastania.
 • Specyfika zaburzeń i trudności przeżywanych przez nastolatków.
 • Stres – wróg czy sprzymierzeniec? Jak sobie z nim radzić…
 • „Szczęściologia stosowana” dla rodziców i młodzieży.

 

PLACÓWKI WSPIERAJĄCE DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICÓW ORAZ SZKOŁĘ:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
Białystok, ul. Piotrkowska 2 A tel. 85 744 53 50 www.ppp1bial.strona.pl

2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 73286 66 www.specpor.webpark.pl

 3. Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pociecha
Białystok, ul. Żelazna 36 tel. 85 745 50 01;

4. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT) 
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23 www.ddps.webpark.pl

5. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24 www.stowarzyszeniedroga.pl

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28

7. Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64

8. Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok – Północ
Białystok, ul. Radzymińska 2 tel. 85 74 340 44 www.sppchoroszcz.med.pl (poradnie)

9. Centrum Zdrowia Psychicznego Białystok – Południe
Białystok, ul. Radzymińska 2 tel. 85 74 343 06 www.sppchoroszcz.med.pl (poradnie)

10. Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA
Białystok, ul. Wesoła 17/1
Rejestracja telefoniczna: 85 74 22 788 lub 533 544 633

11. Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa”
Białystok, ul. Leszczynowa 40  tel. 85 688 30 20; 85 688 30 23 www.psychoterapia.bialystok.pl

12. NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „MEANDRA”
Białystok, ul. Kujawska 53/1 tel. 85 7333 516 www.bialystok-psychoterapia.pl