Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
08 kwi 2013 Prezentacja artystyczna słuchaczy Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w III LO

Studium Wokalno-Aktorskie
11 kwietnia 2013r. w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie z Dyrekcją Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów”  w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyła p. Wicedyrektor Barbara Kalinowska oraz  uczniowie z różnych klas, zainteresowani tą tematyką. Po pokazie Dyrektor studium p. Angelika Arendt –Zadykowicz odpowiadała na pytania słuchaczy oraz zachęcała do odwiedzenia szkoły podczas dni otwartych.

Studium Wokalno-Aktorskie

Studium Wokalno-Aktorskie

fot. Małgorzata Tomaszewska