Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2011 Biologia

Nauczyciele biologii:

mgr Małgorzata Łupińska
dr Grażyna Kudelska-Pasławska
mgr Anna Siemienkowicz

Fakultety biologiczne

Ucząc biologii dążymy do tego, aby wszyscy uczniowie polubili ten przedmiot. Od interesujących się biologią wymagamy wiedzy poszerzonej i pogłębionej przez śledzenie najnowszych osiągnięć, prowadzenie hodowli, własną obserwację i ćwiczenia. Od tych, którzy swoją przyszłość wiążą z innymi przedmiotami oczekujemy sympatii i zrozumienia głównych problemów. Stale szukamy nowych rozwiązań metodycznych. Staramy się słuchać uczniów i obserwować ich reakcje. W swojej pracy nie ograniczamy się tylko do przekazywaniu wiedzy, ale staramy się stymulować proces nauczania. Naszym dążeniem jest wykształcenie u uczniów samodzielności w uczeniu się oraz rozwijanie ich indywidualności intelektualnej. Takie przygotowanie jest niezbędne do udziału w różnych konkursach i olimpiadach biologicznych. Jesteśmy zwolenniczkami poszukiwania nowych metod nauczania, uważamy, że nauczanie przedmiotów przyrodniczych powinno być tak barwne, tętniące życiem i ekscytujące jak sama przyroda.

W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole odbył się etap okręgowy XXXVII Olimpiady Biologicznej

Uczniowie klasy II e już po raz drugi uczestniczą w Ogólnopolskim Programie „MAM HAKA NA RAKA” Jest to działanie skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Rolą programu „MAM HAKA NA RAKA” jest umiejętne zaangażowanie młodzieży w proces edukacyjny związany z profilaktyką nowotworową. Celem programu jest wykształcenie w polskim społeczeństwie postaw prozdrowotnych, a także zmiana nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych: sprawienie, by przestali uciekać od problemu, a zamiast tego zapobiegali chorobie poprzez odpowiednią profilaktykę.
Uczniowie przygotowali sesję posterową oraz przeprowadzili 6 spotkań na zasadach peer education, w klasach I i II ( w czasie zajęć wykorzystali przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną)