Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 mar 2013 Uczniowie III LO na obradach Europejskiego Parlamentu Młodzieży 2013
Prowadzący obrady Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Prowadzący obrady Europejskiego Parlamentu Młodzieży

26 marca 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku obradował Europejski Parlament Młodzieży. W obradach generalnych na temat rezolucji proponowanych przez delegacje klasowe brali udział uczniowie z I LO, III LO, VI LO, XI LO, XIV LO oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. I a: Mateusz Daszuta, Jakub Grabowiecki, Dominika Hołdakowska, Marta Jamiołkowska, Michał Kosiński, Maksymilian Michalski, Karolina Prusiel, Patrycja Siemaszko, Katarzyna Suszczyńska, Katarzyna Śliwowska, Urszula Wiśniewska, uczniowie kl. I d: Natalia Aleksiejuk, Martyna Brzozowska, Martyna Karwowska, Martyna Konarzewska, Katarzyna Mazur, Patrycja Truszkowska, Adam Rosłan oraz ucz. kl. I i : Michał Ejsmont, Zuzanna Kozerska, Konrad Kruszyłowicz, Sylwia Lengiewicz, Aleksandra Perkowska, Piotr Wądołkowski, Karolina Wojdałowicz.
Tematy proponowanych rezolucji były poważne, dotyczyły poważnych problemów Unii Europejskiej. Dyskutowano np. o członkostwie Turcji w UE, bezpieczeństwie energetycznym Europy, problemie bezrobocia wśród młodych ludzi, prawach kobiet, związkach partnerskich, o racjonalnym wykorzystaniu zasobów żywnościowych. Obrady odbywały się jak w dorosłym Parlamencie Europejskim. Wszystkie dyskutowane tematy kończyły się przyjęciem lub odrzuceniem proponowanej rezolucji.

Głosowanie delegatów Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Głosowanie delegatów Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Marta Jamiołkowska i Maksymilian Michalski z kl. I a wygłaszają mowę końcową Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Marta Jamiołkowska i Maksymilian Michalski z kl. I a wygłaszają mowę końcową Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Uczniowie kl. I a jako delegaci Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Uczniowie kl. I a jako delegaci Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Patrycja Siemaszko z kl. I a przedstawia projekt rezolucji dotyczący propozycji walki z bezrobociem wśród młodych obywateli UE

Patrycja Siemaszko z kl. I a przedstawia projekt rezolucji dotyczący propozycji walki z bezrobociem wśród młodych obywateli UE

7
6

Fot. Katarzyna Maciejuk