Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 mar 2013 „O Srebrne Pióro MDK” 2013

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego do udziału w VII edycji Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK”. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: poezji i prozy.
W kategorii poezji – należy nadesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce.
W kategorii prozy – należy przesłać jedno opowiadanie (nowelę).
Termin nadsyłania prac upływa 6 maja 2013 r.
W celu zachowania anonimowości prace należy nadsyłać wyłącznie pocztą tradycyjną (listownie) na adres placówki.
Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród, połączone 23 maja 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79A.
Informacje i pomoc – w bibliotece szkolnej.