Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
22 mar 2013 DEBATA Z OKAZJI 150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO – 20.03.2013

powstanie1Barbara Kalinowska – wicedyrektor III LO, Tomasz Danilecki, Tomasz Filipowicz , Józef Waczyński i Adam Jakuć

20 marca 2013 r. w III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II c i II e. Rozpoczęliśmy od wysłuchania następujących prelekcji:
• Tomasza Filipowicza – z białostockiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”: „Geneza i losy Powstania Styczniowego”
• Józefa Waczyńskiego – z Muzeum Wojska w Białymstoku: „Powstanie Styczniowe na Podlasiu”
• Tomasza Danileckiego – z Instytutu Pamięci Narodowej: „Pamięć o bohaterach narodowych jako wyraz patriotyzmu w okresie międzywojennym i dziś”
Po wysłuchaniu gości rozpoczęła się ożywiona dyskusja poprowadzona przez absolwenta naszej szkoły pana Adama Jakucia, która pozwoliła młodzieży wyrazić swoje poglądy na temat powstania, patriotyzmu i pamięci narodowej.
Goście byli zachwyceni szczerością wypowiedzi naszych uczniów i ich zainteresowaniem tematem.
Z ramienia III LO debatę przygotowała pani Joanna Radziwońska nauczycielka historii.
powstanie2

Uczniowie III LO z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o Powstaniu Styczniowym