Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 mar 2013 „Tak, Pomagam” – ogólnopolska wielkanocna zbiórka żywności Caritas 2013

Tak. Pomagam
W dniach 8 i 9 marca 2013r. pod hasłem „Tak, Pomagam” odbyła  się ogólnopolska wielkanocna zbiórka żywności organizowana przez Caritas. Celem jej było zebranie produktów żywnościowych na paczki dla rodzin potrzebujących wsparcia.
Członkowie oraz sympatycy SKC naszej szkoły pod opieką Pani Doroty Borsuk i księdza Adama Kozikowskiego uczestniczyli w tych dniach w zbiórce żywności w PSS SPOŁEM BOJARY przy ul. Słonimskiej.
W akcji brali udział następujący uczniowie:
Z klasy Ic: Katarzyna Chojnowska, Paweł Gryko, Aleksandra Krupska, Ewelina Trusiewicz, Justyna Saczko. Z klasy Id: Martyna Kitlasz, Maja Czerska. Z klasy Ig: Paulina Hryniewicka, Miriam Markiewicz, Justyna Alkśnin, Paulina Rogalska, Klaudia Dmuchowska. Z klasy IIf: Magdalena Dzieszkowska, Weronika Żochowska, Patrycja Goworko, Dawid Sieńko.
Dziękujemy młodzieży za wsparcie tej akcji, poświęcenie swego wolnego czasu, za uśmiech, radość, z jaką nasi uczniowie otwierają się na innych, na dobro.
Opiekunowie SKC: Ksiądz Adam Kozikowski, Beata Gołub, Dorota Borsuk.

Justyna Alkśnin - kl. IgJustyna Alkśnin kl. Ig

Dawid Sieńko i Weronika Żochowska - kl. IIfDawid Sieńko i Weronika Żochowska kl. IIf

Paulina Rogalska, Klaudia Dmuchowska - kl. Ig, ksiądz Adam Kozikowski, Dorota BorsukPaulina Rogalska, Klaudia Dmuchowska – kl.Ig, ksiądz Adam Kozikowski, Dorota Borsuk

Patrycja Goworko i Magdalena Dzieszkowska - kl. IIfPatrycja Goworko i Magdalena Dzieszkowska kl. IIf

Paulina Hryniewicka i Miriam Markiewicz - kl. IgPaulina Hryniewicka i Miriam Markiewicz – kl.Ig

Maja Czerska i Martyna Kitlasz - kl. IdMaja Czerska i Martyna Kitlasz – kl.Id