Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2011 Religia

Nauczyciele Religii rzymsko-katolickiej

ks. Jarosław Ciuchna
mgr Beata Gołub
mgr Helena Maksiewicz

Nauczyciel Religii prawosławnej

mgr Mirosław Martynowicz