Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
28 lut 2013 XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
„Od wiary Abrahama do wiary Kościoła” 2013

Etap szkolny Konkursu odbędzie się w naszej szkole 22 marca 2013r. Zakres XVII edycji konkursu obejmuje Księgę Rodzaju (rozdz. 12 – 50) oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009).
Zainteresowanych prosimy o kontakt z katechetami.