Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
22 lut 2013 Idźcie i głoście światu Ewangelię!

102_7484
Błogosławiona Bolesława Lament (1862 – 1946) z urodzenia łowiczanka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w ostatnich dziesięciu latach swego życia mieszkała i kierowała działalnością sióstr w Białymstoku. Zmarła 29 stycznia 1946r w domu zakonnym przy ul. Stołecznej 5. Obecnie w tym miejscu jest Sanktuarium, w którym znajdują się jej relikwie, a także izba pamięci z eksponatami związanymi z osobą Błogosławionej Bolesławy.
W świetle źródeł historycznych dotyczących całego jej życia i działalności, jak również w świetle zadań wyznaczonych założonemu przez siebie zgromadzeniu, Bolesławę można najkrócej, zarazem najgłębiej i najpełniej zdefiniować jako wiernego świadka wiary i odważną apostołkę jedności.
Papież Jan Paweł II, po dokonaniu aktu beatyfikacji w dniu 5 czerwca 1991r powiedział o niej, że „…długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość”.
Siostra dr Adriana Teresa Gronkiewicz przez fakt kilkuletniej pracy w procesie beatyfikacyjnym Błogosławionej Bolesławy, jest bez wątpienia ekspertem w zakresie wiedzy o jej życiu i działalności. Jako zaś od ponad 45 lat członkiem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, jest wiarygodnym świadkiem działalności swojego zgromadzenia.
Siostra dr Adriana Teresa Gronkiewicz, zaproszona przez p. Beatę Gołub, wygłosiła wykłady w klasach 0 – III.
102_7481

102_7482

fot. Katarzyna Maciejuk