Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
05 lut 2013 XIV edycja konkursu “Moje inspiracje muzyczne” pod hasłem: “Muzyczna fantazja – życia narracja” 2013

Zapraszamy  do udziału w XIV edycji konkursu “Moje inspiracje muzyczne” pod hasłem: “Muzyczna fantazja – życia narracja”

Celem konkursu jest pokazanie szerokiemu odbiorcy, jaki jest wpływ muzyki na kształtowanie postaw przyszłego obywatela.
Konkurs przebiega w pięciu grupach wiekowych (prace plastyczne i literackie)
1. Szkoły podstawowe: grupa I – 7- 10 lat
2. Szkoły podstawowe: grupa II – 11 -14 lat;
3. Gimnazja – grupa III;
4. Licea Ogólnokształcące – grupa IV;
5. Licea Plastyczne – grupa V.

Termin: do końca marca

Nagrodą główną jest “Zbiór nagrodzonych prac literackich i plastycznych” w formie książkowej z nadanych numerem ISBN. Książki otrzymują biblioteki szkolne, których uczniowie są uczestnikami konkursu. Książka zawiera wykaz wszystkich uczestniczących szkół i nauczycieli. Laureaci konkursu otrzymują książkę, statuetkę i dyplom. Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół otrzymują książkę i podziękowania.

Informacje o konkursie – w bibliotece szkolnej