Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
08 lut 2011 Samorząd

WYBORY 2015
samo

Uprawnionych do głosowania było 735 uczniów. Oddano łącznie 310 głosów (42,2%), w tym 298 ważnych (96%) i 12 nieważnych (4%). Frekwencja na wyborach wyniosła 42,2% (najwyższa od 2011 roku). Z uprawnionych do głosowania pracowników szkoły oraz nauczycieli (75 osób) w wyborach wzięło udział 15 osób (20%) oddając 15 ważnych głosów (100%) i 0 nieważnych (0%).
Na stanowisko Przewodniczącego SU III LO zgłosiły się dwie kandydatki: Karolina Kiluk (kl. 1f) oraz Paulina Sewestian (kl. 1g).
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. Paulina Sewestian - 267 głosów (82,2%)
2. Karolina Kiluk – 58 głosów (17,8%)
Komisja Wyborcza w składzie:
mgr Magdalena Bartnicka-Łętowska – opiekun SU, członek komisji
Kamil Al-Janabi – przewodniczący SU, przewodniczący komisji
Krzysztof Krajewski – sekretarz SU, członek komisji
Paulina Bazyluk – skarbnik SU, członek komisji
Serdecznie gratulujemy nowej Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Paulinie Sewestian, życzymy owocnej współpracy z dyrekcją szkoły. Oficjalne przekazanie władzy i spotkanie samorządu uczniowskiego odbędzie się w tym tygodniu.
Magdalena Bartnicka-Łętowska

WYBORY 2014

Dnia 7 marca 2014 w czytelni szkolnej odbyło się uroczyste powitanie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przypomnijmy,iż uczeń Mateusz Zarzecki ustępuje z funkcji Przewodniczącego a jego następcą zostaje Kamil Al-Janabi. Zgromadzoną młodzież zaszczyciła swoją obecnością Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska. Obecne również były opiekunki SU pani Ewa Zakrzewska i pani Barbara Majewska. Mateusz Zarzecki podziękował za współpracę życząc nowemu Zarządowi sukcesów i wielu pomysłów na nową kadencję.
Skład Zarządu SU: Przewodniczący SU: Kamil Al-Janabi kl.2i, Z-ca Przewodniczącego: Adrian Gramacki kl.2b, Skarbnik: Paulina Bazyluk kl.2f, Sekretarz: Krzysztof Krajewski kl.2f, Radiowęzeł: Katarzyna Mazur kl.2d, Andrzej Kossuth  kl.2i, Administrator techniczny: Rafał Niewiński kl.2h, Opiekunowie: p. Barbara Majewska, p. Ewa Zakrzewska

WYBORY 2013

Dnia 26.02.2013 r. odbyło się oficjalne powitanie przez społeczność uczniowską oraz Dyrekcję III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Skład nowego Prezydium SU: Mateusz Zarzecki – przewodniczący, Marta Szerakowska – z-ca przewodniczącego, Paulina Bazyluk – skarbnik, Weronika Żochowska – sekretarz.
Na początku głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Górniak, która podziękowała byłemu Prezydium SU za efektywną pracę oraz przywitała nowy skład naszych szkolnych władz samorządowych. Następnie głos został przekazany Kacprowi Zubrzyckiemu – byłemu przewodniczącemu SU, który również wyraził swoje słowa wdzięczności do Dyrekcji, byłego składu Prezydium SU, oraz całej społeczności szkolnej za dobrą współpracę. Następnie w podzięce za trud włożony w swoją pracę Kacper Zubrzycki oraz Agnieszka Gaca otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. PO tym miłym akcencie zostały przekazane  „insygnia władzy” nowemu przewodniczącemu – jabłko i symboliczne berło- kolorowa kredka, którą ma on w przenośny sposób ubarwić nasze szare życie w naszym liceum.

Po części oficjalnej były i obecny skład Prezydium SU udał się do gabinetu pani Dyrektor, aby omówić aktualne sprawy szkoły i uczniów m.in. przedstawione zostały pomysły na przyszłą działalność.

WYBORY 2012

Dnia 17 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Kandydatami byli: Weronika Żochowska, Kamila Matys, Aleksandra Walczuk, Kacper Zubrzycki, Adrian Wiszowaty.
Uprawnionych do głosowania było 874 uczniów. Oddano 365 głosów (41%), w tym ważnych 344 głosy (94%)
Największą ilość głosów otrzymał Kacper Zubrzycki 237 głosów (64,6%).
Na drugim miejscu uplasowała się Kamila Matys z 50 głosami (14%). Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Walczuk: 27 głosów (7,3%), czwarte Weronika Żochowska: 17 głosów (4,6%) i piąty był Adrian Wiszowaty z 13 głosami (3,5%.)
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Komisja Wyborcza w składzie: p. Ewa Zakrzewska, p. Barbara Majewska, Hanna Piekarska, Aleksandra Jankowska, Jakub Sawicki, Karolina Kasiuk

WYBORY 2011

Dnia 19.02.2011r. (piątek) odbyło się głosowanie do nowego Samorządu Szkolnego, pod opieką komisji wyborczej w składzie: Ewelina Gajko – przewodnicząca, oraz członkowie: Magda Rek, Adrianna Kamińska, Jakub Szczygielski, Hubert Malinowski
Wyniki:
Hanna Piekarska – 164 głosy
Marta Wnuszyńska – 109 głosów
Artur Paszkiewicz – 98 głosów
Jakub Sawicki – 36 głosów
38 głosów nieważnych
frekwencja – 49%

Dnia 23.02.2011r. (środa) odbyło się oficjalne przekazanie władzy nowemu samorządowi, w którego skład wchodzą:
Hanna Piekarska – przewodnicząca
Jakub Sawicki – zastępca
Aleksandra Jankowska – skarbnik
Wojciech Wojtkielewicz – sekretarz

WYBORY 2010

Dnia 09 lutego 2010 roku odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.
W głosowaniu jawnym komisja wybrała przewodniczącego Komisji Wyborczej – uczennicę klasy II Magdalenę Rek.
W wyborach wzięło udział 231 osób z klas 0, I, II i III, co stanowi 28% wszystkich uprawnionych do głosowania uczniów.
Wyniki wyborów są następujące:
125 głosów oddano na uczennicę kl. IIe Ewelinę Gajko
59 głosów oddano na uczennicę kl. Ih Emilię Skowrońską
47 głosów oddano nieważnych.
W wyniku głosowania 54% głosujących poparło Ewelinę Gajko i tym samym została ona Przewodniczącą Samorządu Szkolnego.
Komisja Wyborcza w składzie:
mgr Ewa Zakrzewska – opiekun samorządu uczniowskiego/członek komisji
mgr Barbara Majewska – opiekun samorządu uczniowskiego/członek komisji
Magdalena Rek – przewodnicząca komisji – kl. II
Karolina Borowik – członek komisji – kl.0g
Adrianna Kamińska – członek komisji – kl. Ig