Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 sty 2013 Warsztaty pt. „Dyskusje o tolerancji – łączą czy dzielą?”:
pomysł na ciekawe ferie 2013


W III LO w dniach 22 – 23.01.2013 odbyły się warsztaty dotyczące tolerancji. Młodzież miała okazję spotkać się z p. Anną Janiną Klozą – trenerem Dialogu Międzykulturowego oraz p. Mustafem Switat z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warszawskiego.
Warsztaty połączone były z dyskusją na temat tożsamości żydowskiej i islamu oraz muzułmanów w Polsce na przykładzie arabskiej mniejszości.  Efekty spotkań uczniowie zaprezentowali w formie metaplanów, które można oglądać  na I piętrze w III LO.  Została też przygotowana prezentacja multimedialna podsumowująca warsztaty oraz prezentacja z przebiegu spotkań. Na koniec warsztatów młodzież wypełniła karty zadań pt. „Fragmenty mojej tożsamości”. Nad całością tego przedsięwzięcia czuwały nauczycielki – p. Maryla Boćkowska i p. Marta Danilczyk.