Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
18 gru 2012 XV Olimpiada Przyrodnicza 2012

Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje XV Olimpiadę Przyrodniczą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku hasłem olimpiady jest: „Człowiek i natura”.
Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.
Uczniowie, którzy zamierzają wziąć udział w olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli biologii lub geografii do 5 stycznia 2013 r.
Etap szkolny odbędzie się 11 lutego 2013 r. i będzie miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika olimpiady za pomocą komputera na stronie internetowej organizatora w czasie 45 minut
Małgorzata Łupińska
Zakres i literatura XV Olimpiady Przyrodniczej:
Geografia
Zakres materiału:
1. Struktura demograficzna ludności świata i Polski.
2. Struktura zatrudnienia ludności świata i Polski
3. Procesy urbanizacyjne na świecie i w Polsce.
4. Ruch naturalny ludności świata.
5. Migracje ludności świata i Polski.
6. Kręgi kulturowe świata.
7. Zróżnicowanie rasowe ludności świata.
8. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii w Polsce i na świecie.

Literatura:
1) Domachowski R. Geografia gospodarcza. Wydawnictwo Oświata, W-wa
2) Skrzypczak W „Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski” Efekt
3) Staniów H, Staniów P. „Geografia 2 świat”. Nowa Era
4) Gruzińska D., Krynicka-Tarnacka T. „Świat i Polska system społeczno-gospodarczy” SOP
5) Geografia świata encyklopedia PWN społeczeństwo i gospodarka Wydawnictwo Szkolne PWN
6) Wielka encyklopedia świata, Wydawnictwo Kurpisz.
7) Świat w liczbach WSiP
8) Atlas geograficzny
9) Obowiązujące podręczniki szkolne
Fizyka
Zakres materiału:
1. Kinematyka i dynamika: ruch prostoliniowy i po okręgu punktu materialnego; ruch obrotowy bryły sztywnej.
2. Praca, moc, energia mechaniczna.
3. Maszyny proste, maszyny cieplne.
4. Prawo Archimedesa, pływanie ciał.
5. Przepływ ciepła, promieniowanie i konwekcja.
6. Pole grawitacyjne, loty kosmiczne.
7. Prąd elektryczny i jego wykorzystanie.
8. Fale mechaniczne i fale elektromagnetyczne.
9. Prawo odbicia i załamania światła, zwierciadła i soczewki.
10. Promieniowanie jonizujące, rozpad promieniotwórczy i reakcje jądrowe”

Literatura
1. R. Resnick, D. Halliday: „Fizyka”
2. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: „Wstęp do fizyki”
3. E. M. Rogers: „Fizyka dla dociekliwych”
4. Sz. Szczeniowski: „Fizyka doświadczalna”
5. E. Rybka: „Astronomia ogólna”
6. J. Kreiner: „Astronomia z astrofizyką”
7. M. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski: „Podstawy fizyki dla kandydatów na uczelnie wyższe”
8.wszystkie aktualnie obowiązujące podręczniki…
Biologia
Zakres treści:
1) Środowisko naturalne, jego zagrożenia i ochrona: formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie
2) Emisja trucizn, skażenia środowiska lądowego i wodnego
3) Sposoby oczyszczania ekosystemów (mechaniczne, chemiczne i biologiczne)
4) Gospodarowanie przyrodą, sposoby wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie  oraz odłowach
5) Propozycje działań na rzecz ochrony środowiska
6) inżynieria genetyczna i jej wpływ na organizmy
7) medycyna naturalna w kuchni, domowej aptece

Literatura:
1. M. Carley, P. Spapens; Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok – Warszawa, 2000
2. D. Cichy, W. Michajłow, H. Sandner, Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa 1987
3. T. Umiński, Ekologia Środowisko Przyroda, WSiP, Warszawa 1999
4. D. Kiełczewski; Ekologia spoleczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001
5. Biologia w szkole nr 2 marzec/kwiecień
6. W. Kofta, Podstawy inżynierii genetycznej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
7. Biologia w szkole nr 4 lipiec/sierpień 2011
8. Genetyka. Krótkie wykłady. H.L. Fletcher i In. Wydawnictwo Naukowe PWN
9. Jadwiga Górnicka. Apteka natury. Poradnik zdrowia, Agencja wydawnicza Jerzy Mostowski, 2011
10. Jakub Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich  PWRiL, 1985
Chemia
Zakres materiału:
1) TŁUSZCZ:
a) budowa,
b) reakcje otrzymywania,
c) podział,
d) właściwości (jaką rolę pełnią w organizmie)
2) WĘGLOWODANY:
a) podział,
b) wzory podstawowych cukrów prostych  i   disacharydów,
c) znaczenie i właściwości
3) AMINOKWASY, PEPTYDY, BIAŁKA:
a) aminokwasy jako przykład związków dwufunkcyjnych,
b) właściwości amfoteryczne aminokwasów,
c) wiązanie peptydowe,
d) ważniejsze peptydy o znaczeniu biologicznym,
e) podział białek,
f) reakcje charakterystyczne dla białek

Literatura:
1)      R. Hassa, A. Mrzigod Chemia 3 Wydawnictwo M. Rożak
2)      Arnold Arni Repetytorium z chemii, Chemia organiczna WSiP
3)      Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski Zbiór zadań z chemii z rozwiązaniami chemia organiczna  Wydawnictwo Żak
4)      Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka Chemia 2 Wydawnictwo Operon
5)      Anna Dominiak Tematy i zagadnienia maturalne Chemia Wydawnictwo Omega
6)       Linus Pauling Chemia, PWN W-wa
7)      Robert Morrison, Robert Neilson Boyd Chemia organiczna PWN W-wa.
8)     „Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie” Krzysztof M. Pazdro Oficyna Edukacyjna
9)    „ Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich” Krzysztof M. Pazdro