Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 gru 2012 Spotkanie z pracownikiem naukowym Instytutu Biologii UwB

4 grudnia 2012 r. uczniowie klasy III e (pod opieką p. M. Łupińskiej) i klasy III i (pod opieką p. A. Siemienkowkicz) uczestniczyli w wykładzie dr Adama Tylickiego pt.: „Nowe odkrycia w regulacji ekspresji genów i perspektywy ich wykorzystania”. Wykład dotyczył mechanizmów regulacyjnych zachodzących na poziomie transkrypcji, translacji i regulacji kondensacji chromatyny jądrowej. Wyniki badań ostatnich lat (ryboprzełączniki, interferencja RNA) dają podstawy do opracowywania strategii terapeutycznych. Ekspresja informacji genetycznej decyduje o fenotypie i właściwościach metabolicznych komórek.

M. Łupińska, A. Siemienkowicz