Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 gru 2012 Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA 2012


W dniu 5 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00 w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA. Jest on organizowany przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechnienia Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Został przeprowadzony pod opieką nauczycieli geografii Joanny Kamockiej i Grzegorza Dąbrowskiego. Do rozwiązywania zadań testowych przystąpiło 36 uczniów. Rozgrywki geograficzne były sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu geografii regionalnej Polski i świata. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem, a zakodowane karty odpowiedzi przesłano do Warszawy. Wyniki konkursu zostaną opublikowane i przesłane do szkoły pod koniec marca 2013 r.