Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 gru 2012 Szlachetna paczka 2012 – klasa Ig


Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA. Wybraliśmy jedną osobę, której pragniemy pomóc. Pani Krystyna (55 l.) jest samotną osobą, która od wielu lat cierpi na ostrą białaczkę
limfoblastyczną. Z tego względu nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy. Mieszka samotnie w
małym pokoiku socjalnym. Kuchnię i łazienkę musi dzielić ze wszystkimi mieszkańcami, ponieważ są
to pomieszczenia ogólnodostępne. Źródłem jej utrzymania jest jedynie renta (479 zł). Niestety, po
opłaceniu rachunków i wykupieniu niezbędnych leków (150 zł), na życie pozostaje niespełna 150 zł.
Dodatkowym problemem pani Krystyny jest zadłużenie, powstałe z racji nieregularnego uiszczania opłat
(1820 zł). Ze względu na swą trudną sytuację materialną pani Krystyna nie jest w stanie wykupić
wszystkich potrzebnych leków, na które miesięcznie brakuje ok. 100 zł. Pani Krystyna najbardziej
potrzebuje produktów żywnościowych, środków czystości oraz obuwia na zimę.
Aby zorganizować pomoc Pani Krystynie uczniowie klasy Ig pod opieką Pani Katarzyny Dral i Pani Doroty Borsuk wraz ze SKC zainicjowali szereg akcji:
1. Uczniowie przygotowali paczkę, w której znalazł się między innymi wymarzony przez Panią Krystynę młynek do kawy.
2. Kwestę w naszej szkole oraz w jednym z gimnazjów
3. Sprzedaż ciasta 29 listopada oraz 6 grudnia
Dzięki kweście oraz sprzedaży ciasta zgromadzono kwotę ponad 1600zł, która pozwoli nam spłacić część długu Pani Krystyny.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.