Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
05 gru 2012 Spotkanie z Elżbietą Podlaską – edukatorem diabetologicznym


3 grudnia uczniowie klas: Ih, Ig, IIa, IIc, IIe, IIi, IIIe spotkali się z panią Elżbietą Podlaską edukatorem diabetologicznym z DSK na prelekcji w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy wśród społeczeństwa, zmniejszenie występowania czynników ryzyka (zapobieganie występowania cukrzycy typu 2), stworzenie skutecznych strategii zapobiegania powikłaniom związanym z leczeniem cukrzycy oraz poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę. Dzieci z cukrzycą muszą z większą czujnością i uważnością obserwować swój organizm, dbać o siebie i, w miarę możliwości, przyjmować na siebie większą odpowiedzialność. W domu dziecko otrzymuje pomoc ze strony rodziców i bliskich, ważne, aby także i w szkole, gdzie spędza znaczną część swojego życia, mogło czuć się pewnie i zawsze liczyć na wsparcie nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły.

Małgorzata Łupińska