Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 lis 2012 III LO otrzymało tytuł MECENASA Fundacji „Pomóż i Ty”

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” nadała ZSO nr 3 w Białymstoku tytuł Mecenasa Fundacji.

Tytuł ten otrzymują Szkoły, które przez wiele lat angażują się w akcje charytatywne organizowane przez Fundację. Szkolne Koło PCK (opiekun A. Siemienkowicz) współpracuje z Fundacja od 2003 r. W tym roku szkolnym wśród uczniów klas: I f, II a, II b, II c, III i sprzedano cegiełki po 1 zł a otrzymane środki przekazano na zakup protez palców podopiecznemu Fundacji – Szymonowi Czechowskiemu.
Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękuję.

Anna Siemienkowicz