Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 lis 2012 Spotkanie z dr Małgorzatą Chilimoniuk


28 listopada uczniowie klasy I g, w ramach przedmiotu uzupełniającego Edukacja dla zdrowia a zagrożenie współczesnego świata, spotkali się z panią dr Małgorzatą Chilimoniuk – specjalistą radioterapii onkologicznej z Białostockiego Centrum Onkologii. Pani doktor w interesujący sposób przekazała młodzieży w jaki sposób diagnozuje się oraz leczy nowotwory układu pokarmowego, jak również wskazała główne czynniki warunkujące rozwój tych nowotworów. M. Łupińska