Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 lis 2012 „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” warsztaty 2012


22 listopada uczniowie z klasy II e pod opieką nauczyciela biologii p. M. Łupińskiej uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” organizowanych przez Polską Zieloną Sieć dotyczących odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji produktów leśnych. Projekt ten zwraca uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym. Pokazuje, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier, jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń.