Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 lis 2012 Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy
wobec Dzieci w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.11.2012r. (poniedziałek) w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA mieszczącym się przy ul. Gajowej 79 w Białymstoku odbędzie się Dzień Otwarty w ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich chętnych rodziców/opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi.

W godz od 8.00 do 18.00 konsultanci Centrum – pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, psychiatrzy będą udzielali pomocy w zakresie:

  • diagnozy i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • procedury Niebieskiej Karty
  • pracy z konkretną rodziną / dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

Ponadto podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące:

  • działań profilaktycznych realizowanych przez ośrodek
  • oferty pomocowej centrum kierowanej do dzieci i ich rodziców/opiekunów
  • zasad przyjmowania klientów

Rodzice, którzy zgłoszą się na konsultacje będą mogli:

  • porozmawiać ze specjalistami nt. dziecka, niepokojów związanych z jego zachowaniem, rozwojem
  • dowiedzieć się, jak radzić sobie ze złością, jak z szacunkiem i miłością stawiać dzieciom granice
  • dowiedzieć się z jakich form pomocy mogą skorzystać w ośrodku lub innych palcówkach pomocowych na terenie  miasta.

Podczas spotkania udostępnione będą materiały edukacyjne i informacyjne z ogólnopolskich kampanii przeciwko krzywdzeniu dzieci.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych