Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
31 paź 2012 Spotkanie z dr Marią Gacutą-Janucik w III LO


30 października gościliśmy w naszej szkole panią dr Marię Gacutę–Janucik z Kliniki Ginekologii i Onkologii USK w Białymstoku, która przeprowadziła pogadankę dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy z młodzieżą klasy III d, III e, III h, III i w ramach projektu „Profilaktyka i edukacja prozdrowotna”.
Celem tego projektu jest pogłębienie wiedzy uczniów nt. własnego zdrowia i rozwoju oraz podejmowanie odpowiednich zachowań i wyborów związanych z troską o zdrowie. W ramach projektu organizowane będą cykliczne spotkania lekarzy różnych specjalności, podczas których zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia dziecka i ucznia w zakresie diagnozy, profilaktyki i leczenia.
                                                                                                      Małgorzata Łupińska