Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
25 paź 2012 „ŚMIERĆ W LITURGII KOŚCIOŁA” Zwyczaje pogrzebowe na terenie dawnej Archidiecezji Wileńskiej.


W dniach od 19 października do 14 listopada podczas katechezy wszystkie klasy I, II, III zwiedziły wystawę „Śmierć w liturgii Kościoła” w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku pod opieką p. Beaty Gołub i ks. Adama Kozikowskiego.