Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 paź 2012 Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły w III LO
– 16.10.2012 r.


16 października 2012 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak przybliżyła wszystkim zgromadzonym historię szkoły oraz sylwetkę patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz złożyła serdeczne życzenia pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej mogliśmy obejrzeć miniaturę poetycką, w której wystąpiła Olga Świerzbińska z kl. III e (jako Barbara Baczyńska) oraz Paweł Żak z kl. III b (jako Krzysztof Kamil Baczyński). W roli statystów wystąpiły uczennice z kl. II f.
Uroczystość przygotowali p. Maryla Boćkowska i p. Dariusz Rykaczewski, a prowadziła Weronika Żochowska z kl. II f.
Dzień Edukacji Narodowej to dobry moment, aby przedstawić całej społeczności szkolnej wszystkich stypendystów naszej szkoły uhonorowanych za ich osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym.
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce:
Anna Dubicka I b – otrzymała stypendium za celujące wyniki w nauce – średnia ocen 5,22.
Michał Goworko I b – laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z matematyki, fizyki, informatyki i języka polskiego.
Damian Hajduczenia I b – laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych informatyki i fizyki oraz finalista z matematyki.
Gabriela Modzelewska I i – laureatka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z biologii, chemii, języka angielskiego i niemieckiego.
Agnieszka Ruczaj I i – laureatka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z języka polskiego, angielskiego, fizyki i matematyki
Karol Waleśkiewicz I i – laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki, matematyki i geografii
Joanna Jakubowska III d - jest finalistką XXXIII Olimpiady Języka Angielskiego, zdobyła 5 miejsce w Ogólnopolskim konkursie „English Ace 2012”, 7 miejsce w Ogólnopolskim konkursie „English High Flier 2011” oraz bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim konkursie Deutschfreund 2011. Uzyskała średnią ocen – 5,31.

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej:
Emilia Wasilewska I d – tańczy w formacji tańca nowoczesnego Ex-equo. Największe osiągnięcie to II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Tańca Nowoczesnego.
Joanna Bochenek II e – zdobyła I miejsce na Międzynarodowych Zawodach Tanecznych w kategorii HIP HOP Łotwa 2012 oraz VIII miejsce w kategorii mini formacje na Mistrzostwach Świata w kategorii HIP HOP Austria 2011
Natalia Murawska II h – zdobyła I miejsce na Międzynarodowych Zawodach Tanecznych w kategorii HIP HOP Łotwa 2012 oraz I miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Tanecznych w kategorii HIP HOP Gdańsk 2012
Paulina Pruszyńska II i – zdobyła Srebrny Dyplom na XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz II miejsce w XIV Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis”
Katarzyna Kuptel III d – jest półfinalistką Mistrzostw Świata Formacji Standardowychoraz zdobywczynią 2 miejsca w XXVIII Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych
Olga Świerzbińska III e – zdobyła I miejsce w XVI edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”, wyróżnienie w I edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty” oraz Grand Prix podczas III Edycji Miejskiego Konkursu „My z Podlasia”
Michalina Nowak III h – zdobyła I miejsce na Międzynarodowych Zawodach Tanecznych w kategorii HIP HOP Łotwa 2012 oraz I miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Tanecznych w kategorii HIP HOP Gdańsk 2012

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną:
Paweł Bajgus i Filip Nowicki III b – wykonali indywidualnie oraz grupowo następujące prace: wyświetlacz widmowy, robot Minisumo, drukarka bezprzewodowa, robota rysującego portrety
Dawid Czaczkowski, Jakub Czarniecki, Paweł Sikorski II b – wykonali indywidualnie oraz grupowo następujące prace: robot jeżdżący po linii, innowacyjny program do planu lekcji

Stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże:
Joanna Zalewska I b – otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 5,33.
Przemysław Rudnicki I b – otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 5,0.

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka:
Paulina Waśkiewicz I e – laureatka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z chemii, języka polskiego i angielskiego.

Stypendium Wójta Gminy Mielnik:
Paweł Koc I h – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki, zdobywca 2 miejsca w krajowym konkursie czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich.

Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:
Martyna Karwowska I d – otrzymała stypendium za średnią ocen 5.1.
Sylwia Lengiewicz I i – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii oraz finalistka z biologii, matematyki i języka polskiego.
Weronika Żochowska II f

Stypendium Fundacji Orlen Dar Serca:
Tomasz Kasperowicz I b – otrzymał stypendium w dziedzinie informatyka/elektronika, laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z informatyki i fizyki.
Martyna Nitkiewicz I b – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki.

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci:
Olga Chwaszczewska I c – jest laureatką licznych konkursów(gł. z dziedziny muzyki).

Stypendium Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 42. Pułku Piechoty w Białymstoku:
Rafał Fanselow I c – otrzymał stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w licznych konkursach przedmiotowych.

Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK:
Magdalena Czajkowska III e – uzyskała bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EkoPlaneta”, II miejsce w III Miejskim Konkursie Wiedzy o Rodzinie oraz średnią ocen – 5,36

Stypendium Motywacyjne Dyrektora III LO otrzymało 32 uczniów III LO. Są to:
Agata Galicz
Natalia Szeroki
Agata Łochnicka
Katarzyna Niezabitowska
Karolina Laskowska
Paulina Ausztol
Patrycja Makarewicz
Anna Kwiatkowska
Karolina Jakubowska
Paulina Korol
Michał Mursztyn
Damian Toczydłowski
Monika Andruszkiewicz
Magdalena Krawiel
Emilia Oniszczuk
Piotr Raczkowski
Aleksandra Wróblewska
Justyna Czarnowicz
Joanna Zawistowska
Monika Kowalczyk
Magdalena Czajkowska
Aneta Bubieńczyk
Bartłomiej Jensław
Natalia Prokop
Justyna Wróblewska
Joanna Żybul
Bartosz Ziuzia
Agnieszka Dziubanowska
Edyta Ułanowicz
Natalia Niklińska
Konrad Zuzda
Joanna Kulikowska

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zostały przyznane nominacje nauczycielom w następujących kategoriach:
Autor najlepszych żartów: Adam Borysiewicz
Pasjonat swojego przedmiotu: Grzegorz Dąbrowski
Pomocna dłoń: Małgorzata Janusz
Mistrz Mowy Polskiej: Leszek Jawor
Ikona stylu i elegancji: Małgorzata Łupińska
Złote serce: Barbara Majewska
Oaza spokoju: Marek Roszkowski
Najbardziej pozytywnie zakręcony nauczyciel: Anna Siemienkowicz
Najlepszy sportowiec: Kamil Zakrzewski

Pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO

Akademię prowadziła Weronika Żochowska, ucz. kl. II f

Olga Świerzbińska, ucz. kl. III e w roli Barbary Baczyńskiej oraz Paweł Żak, ucz. kl. III b w roli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Uczniowie, którzy brali udział w miniaturze poetyckiej przygotowanej pod kierunkiem p. Maryli Boćkowskiej

Nauczyciele III LO uhonorowani z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrodą Dyrektora Szkoły

Pan Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka przekazuje Pani Dyrektor album „Wielcy Papieże w historii Kościoła”

W imieniu rodziców głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Głódź-Tylutka

W imieniu uczniów życzenia wszystkim nauczycielom złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Zubrzycki, ucz. kl. III d

Samorząd Uczniowski w szczególny sposób wyróżnił i uhonorował dyplomami dyrekcję naszej szkoły – Panią Dyrektor Małgorzatę Górniak oraz Panie Wicedyrektor Ewę Zaniewską i Barbarę Kalinowską

Nauczyciele III LO, którzy zdobyli specjalne nagrody w plebiscycie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski

Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce

Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Wójta Gminy Mielnik

Stypendystki Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Uczniowie, którzy zdobyli Stypendium Fundacji Orlen Dar Serca, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Stypendium Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 42. Pułku Piechoty w Białymstoku oraz Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza uczniom III LO Stypendia Motywacyjne Dyrektora Szkoły

Uczniowie III LO, którzy otrzymali Stypendia Motywacyjne Dyrektora Szkoły wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Górniak

Dyrekcja, nauczyciele III LO oraz zaproszeni goście

fot. Katarzyna Maciejuk