Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 paź 2012 XLII Olimpiada Biologiczna 2012/2013 – wyniki etapu szkolnego


13 października  odbył się etap szkolny XLII Olimpiady Biologicznej. Uczniowie klasy II e, II i, III e, III i oraz III g zaprezentowali swoje prace badawcze uczniom klasy I e i I f, którzy zapewne w przyszłym roku podejmą próbę udziału w olimpiadzie. W etapie okręgowym naszą szkołę będą reprezentowali:

 1. Damian Toczydłowski z klasy II i – uczeń p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 2. Damian Konopka z klasy II i – uczeń p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 3. Magdalena Krawiel z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 4. Karolina Wojciechowska z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 5. Marta Czarnecka z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 6. Kinga Nosewicz z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 7. Agnieszka Gołaszewska z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 8. Katarzyna Pilecka z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 9. Mikołaj Nos z klasy II i – uczeń p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 10. Anna Pawlak z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 11. Karolina Niewińska z klasy II i – uczennica p. G. Kudelskiej-Pasławskiej
 12. Paulina Ausztol z klasy II e – uczennica p. M. Łupińskiej
 13. Aleksandra Giedź z klasy II e – uczennica p. M. Łupińskiej
 14. Mateusz Grochowski z klasy II e – uczeń p. M. Łupińskiej
 15. Aleksandra Leoniuk z klasy II e – uczennica p. M. Łupińskiej
 16. Patrycja Makarewicz z klasy II e – uczennica p. M. Łupińskiej
 17. Joanna Wnorowska z klasy II e – uczennica p. M. Łupińskiej
 18. Agata Berent z klasy III e – uczennica p. M. Łupińskiej
 19. Aneta Bubieńczyk z klasy III e – uczennica p. M. Łupińskiej
 20. Magdalena Czajkowska z klasy III e – uczennica p. M. Łupińskiej
 21. Monika Kowalczyk z klasy III e – uczennica p. M. Łupińskiej
 22. Paulina Misiukiewicz z klasy III e – uczennica p. M. Łupińskiej
 23. Paulina Żybul z klasy III e – uczennica p. M. Łupińskiej
 24. Tomasz Skorupski  z klasy III e – uczeń p. M. Łupińskiej
 25. Anna Karwacka z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 26. Anna Sadowska z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 27. Aleksandra Janiuk z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 28. Mateusz Oksiuta z klasy III i – uczeń p. A. Siemienkowicz
 29. Konrad Zuzda z klasy III i – uczeń p. A. Siemienkowicz
 30. Alicja Siemieniako z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 31. Łukasz Wolszczuk z klasy III i – uczeń p. A. Siemienkowicz
 32. Tomasz Charytoniuk z klasy III i – uczeń p. A. Siemienkowicz
 33. Joanna Kulikowska z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 34. Katarzyna Kurza z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 35. Weronika Lotkowska z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 36. Bogumił Baczewski z klasy III i – uczeń p. A. Siemienkowicz
 37. Monika Godlewska z klasy III i – uczennica p. A. Siemienkowicz
 38. Dominik Malicki z klasy III g – uczeń p. A. Siemienkowicz
 39. Karol Waleśkiewicz z klasy I i – uczeń p. A. Siemienkowicz