Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
12 paź 2012 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

Informujemy, że trwa nabór zgłoszeń do

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

Wnioski wraz kserokopią dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia artystyczne kandydata należy złożyć (w formie elektronicznej)

do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 26 października 2012r.

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
w zakładce Kultura/Stypendium Marszałka/ Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie http://www.wrotapodlasia.pl