Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 paź 2012 Olimpiada Artystyczna 2012-2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
zaprasza do udziału
w Olimpiadzie Artystycznej

Informacje praktyczne:

Olimpiada Artystyczna obejmuje dwie sekcje – muzyki i plastyki (teoria: historia muzyki i historia sztuki).
Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym (uczeń, który dopiero będzie zdawał egzamin maturalny).
Termin składania wypełnionej karty uczestnika upływa 5 października 2012 r.Kartę należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu.
Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego odpowiednio: z historii muzyki – uczestnicy sekcji muzyki, z historii sztuki – uczestnicy sekcji plastyki.
Laureaci Olimpiady Artystycznej są przyjmowani – z pominięciem Centralnego Egzaminu Wstępnego – na studia wyższe w zakresie historii sztuki (sekcja plastyki), muzykologii (sekcja muzyki), kulturoznawstwa (laureaci obu sekcji).
http://www.wilanow-palac.pl/oa_informacje_dla_uczniow.html 
Facebook: facebook.com/olimpiada.artystyczna1

Szczegółowe informacje, pomoc w przygotowaniu do olimpiady: Krystyna Ratasiewicz