Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 paź 2012 Kampania społeczna „Czytam, więc wiem” 2012

W ramach kampanii społecznej „Czytam, więc wiem”, którą prowadzą wspólnie Gazeta Współczesna i Kurier Poranny pozyskany został  dla naszej szkoły – III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku – Mecenas Wiedzy, firma:

Ośrodek Szkolenia Kierowców As Jazdy Jan Owsieniuk z Białegostoku, która ufundowała pakiet prenumerat papierowych i elektronicznych Kuriera Porannego na okres październik–grudzień 2012 roku.

Wspólnie zamierzamy zbudować społeczeństwo wiedzy, świadome swoich tradycji i jednocześnie korzystające z dobrodziejstw współczesnej kultury, które chce i lubi czytać, zainteresowane zarówno sprawami swoich miejscowości, jak i wydarzeniami o randze światowej.