Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 paź 2012 II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Lublinie 2012

W dniach 23-26 września 2012, 5 uczniów naszej szkoły z klasy II e oraz II i  pod opieką pani Justyny Ostrowskiej uczestniczyło w II Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików w Lublinie. Tematyka tego spotkania objęła podstawowe dziedziny chemii oraz nauk interdyscyplinarnych wykorzystujących różnorodne narzędzia i metody chemiczne. W programie przewidziano wykłady plenarne wygłaszane przez wybitnych chemików różnych specjalności oraz komunikaty ustne i plakaty prezentowane przez uczniów. A. Pawlak i A. Lewkowska prezentowały  poster pt. Gra w chowanego z dioksynami, M. W. Grochowski Dlaczego leki całkowicie syntezowane w laboratoriach nie zawsze są skuteczne?, M. Krawiel, K. Wojciechowska Koloidalny zawrót głowy, natomiast  K. Sawicka, P. Bolewski przedstawili poster Pallad jako katalizator reakcji sprzęgania.

Ważną część programu Forum stanowiły warsztaty, pokazy chemiczne i zwiedzanie laboratoriów naukowych. Uczestnicy Forum mieli także możliwość poznania uroków Lublina oraz udziału w  imprezach towarzyszących. Prezentacje przedstawione w czasie Forum zostały opublikowane w formie krótkich streszczeń w specjalnie wydanych materiałach. Organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących.