Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
28 wrz 2012 Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 27.09.2012 r.


27 września 2012 r., zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości udział wzięli: dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, uczniowie oraz rodzice. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak powitała wszystkich zgromadzonych, po czym uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Jako przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego wystąpiła Weronika Żochowska z kl. II f. W imieniu wychowawców klas pierwszych głos zabrała pani Maria Bartnicka – wychowawczyni klasy I a.

Pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO

Przedstawiciele uczniów klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły

Przedstawiciele uczniów klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Weronika Żochowska z kl. II f – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego

W imieniu wychowawców klas pierwszych głos zabrała Pani Maria Bartnicka – wychowawczyni kl. I a

Poczet sztandarowy III LO – Natalia Gulko, Przemysław Gaj i Urszula Piszczatowska, uczniowie kl. III d

fot. Katarzyna Maciejuk