Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2011 Informatyka

Nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej

mgr Marek Dudzicz
mgr Anna Krajewska
mgr Monika Magusiewicz
mgr inż. Sylwia Żylińska-Awruk