Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
20 wrz 2012 Udział uczniów III LO w Narodowej Sesji Selekcyjnej
Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Polsce 13-16.09.2012

Od lewej: Natalia Niklińska, Marta Inga Wnuszyńska, Adrian Laskowski, Ewelina Wołosik

W dniach 13-16.09.2012 uczniowie naszej szkoły: Adrian Laskowski (3d), Marta Inga Wnuszyńska(3h), Natalia Niklińska (3h), Ewelina Wołosik(3g) brali udział w Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Polsce. Delegaci pod opieką pana Marka Roszkowskiego brali udział w 4-o dniowych zajęciach obejmujących pracę w grupie, pracę w komitetach tematycznych oraz debatę. Po zakończonych zajęciach jury wybrało delegatów reprezentujących EYP Poland na sesjach międzynarodowych w następującym porządku: Ewelina Wołosik i Marta Inga Wnuszyńska - Międzynarodowa Sesja w Monachium (kwiecień 2013) oraz Natalia Niklińska i Adrian Laskowski Międzynarodowe Forum w Ghent (kwiecień 2013).