Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
11 wrz 2012 XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2012/2013

Tematyka wiodąca – „Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe”1. Tradycja i obyczaje w kuchni polskiej.
2. Tradycyjne produkty żywnościowe.
3. Tradycje żywieniowe różnych regionów Polski: Kaszub, Wielkopolski, Śląska,
Podhala, Małopolski, południowo-wschodniej i centralnej Polski oraz Mazur.
4. Kuchnie naszych sąsiadów i inne kuchnie europejskie.
5. Kuchnia chińska i japońska jako przedstawicielki kuchni dalekiego wschodu.
6. Kuchnia żydowska i arabska jako przykłady kuchni, w których religia odgrywała i odgrywa
znaczącą rolę.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli biologii do 29 października.
Etap szkolny odbędzie się 7 listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/