Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
12 paź 2012 12. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EkoPlaneta 2012/2013

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 Ideą Konkursu jest :
- upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
- aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
- poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

 W roku szkolnym 2012/2013 uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

a)      teście konkursowym jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań (0 – 1 pkt.) oraz zadania opisowego (od 0–8 pkt.).

b)   konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek A4) lub albumowej na temat: „Skrzydlaci mieszkańcy mojej okolicy”

Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 8,00 zł.

Etap szkolny odbędzie się 7. 03. 2013 r.