Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
16 wrz 2012 Czas wyborów – godzina wychowawcza w klasie III e


13 września  na godzinie z wychowawcą  uczniowie klasy III e spotkali się z absolwentem naszej szkoły Mariuszem Ligockim – studentem III roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wychowankiem pani Małgorzaty Łupińskiej, który swoim młodszym kolegom przedstawił zalety i nieliczne wady studiowania poza Białymstokiem oraz zachęcił do wykorzystania wszystkich możliwości jakie daje III LO, aby otrzymać bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Cieszymy się, że nasi absolwenci miło wspominają czas spędzony w szkole i służą swoją radą i doświadczeniem  tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed trudnym wyborem kierunku studiów.