Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
22 wrz 2012 Uwaga Gimnazjaliści i Licealiści!
Zajęcia z informatyki

TALENT – TECHNOLOGIA – TOLERANCJA ŻyjMy z PASJĄ (MEN)

Stowarzyszenie Talent (http://talent.edu.pl) zaprasza na zajęcia z informatyki w okresie od IX 2012 do 15 XII 2012 w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej –  TALENT – TECHNOLOGIA – TOLERANCJA ŻyjMy z PASJĄ. Łącznie odbędzie się sześć sobotnich zajęć pozalekcyjnych prowadzonych pod opieką nauczycieli III LO w Białymstoku.

Każde zajęcia podzielone są na trzy moduły:

1) zajęcia z informatyki  Zadania przygotowuje Stowarzyszenie Talent,
rozwiązania uczestnicy wysyłają przez platformę zadania.oig.edu.pl. Rozwiązania zadań będą
omawiane przez prowadzących z Gdyni oraz transmitowane on-line do pozostałych szkół z
możliwością zadania pytania przez funkcję chat.
W ramach zajęć organizowane będą zawody drużynowe i indywidualne. Najlepsi uczestnicy
otrzymają medale, dyplomy, puchary (Drużyna Korczaka, Laur Korczaka).

2) aktywność sportowa – 90-minutowe zajęcia sportowe (gra w siatkę, koszykówkę itp.),
prowadzone na sali gimnastycznej przez nauczycieli WF-u III LO w Białymstoku.

3) rozwój kompetencji kulturowych – wykłady z Gdyni (transmitowane za pomocą videousługi z
możliwością zadawania pytań przez funkcję czat), rozwijające wiedzę i kompetencje uczestników na temat znaczenia kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału intelektualnego, idei Janusza Korczaka.

Po zakończonym projekcie będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach z robotyki do końca roku szkolnego w III LO.

Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na zajęcia będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz na stronie http://talent.edu.pl/3t/ .

Pytania proszę wysyłać na adres: marekdudzicz@gmail.com.