Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 wrz 2012 Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/2013

Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za naukę wraz z Prezydentem Panem Tadeuszem Truskolaskim

4 września 2012 r. w Pałacu Branickich odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, podczas której wręczone zostały stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/2013. Wśród nagrodzonych znalazło się 17 uczniów III LO:
W kategorii: stypendium naukowe: Zuzanna Błahuszewska, Joanna Jakubowska, Maciej Smółko.
W kategorii: stypendium artystyczne: Joanna Bochenek, Katarzyna Kuptel, Natalia Murawska, Michalina Nowak, Paulina Pruszyńska, Olga Świerzbińska.
W kategorii: stypendium techniczne: Mateusz Antoniuk, Paweł Bajgus, Dawid Czaczkowski, Jakub Czarniecki, Filip Nowicki, Eryk Rutkowski, Wojciech Siemieniuk, Paweł Sikorski.

Uroczystość wręczania aktów stypendialnych prowadzili Pani Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji oraz Pan Roman Tatarzyński

Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne Zuzannie Błahuszewskiej – absolwentce III LO oraz Joannie Jakubowskiej, ucz. kl. III d

Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne za innowacyjną myśl techniczną Mateuszowi Antoniukowi, Wojciechowi Siemieniukowi oraz Erykowi Rutkowskiemu

Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną wraz z Prezydentem Panem Tadeuszem Truskolaskim

Pani wicedyrektor Ewa Zaniewska, Pan Marek Dudzicz oraz stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną

Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski oraz stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski wręcza akt stypendialny Oldze Świerzbińskiej, ucz. kl. III e

Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski oraz stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej

fot. Katarzyna Maciejuk