Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
21 cze 2012 Obchody 93. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego

Podlaski Komitet Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego zaprosza do uczestnictwa w obchodach
93 rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego

Niedziela, 24 czerwca 2012 r. godz. 16.00 Białystok


Program:

 Godz. 16.00  - sala św. Kazimierza przy kościele św. Rocha (parter, wejście od ul. Dąbrowskiego)

Projekcja oryginalnego filmu z 1919 r – Roman Dmowski w Paryżu

 Godz. 16.15

Panel dyskusyjny:  Zwycięska myśl polska – znaczenie Traktatu Wersalskiego 
prof. Józef Maroszek – wykładowca akademicki, Wydział Historii, Uniwersytet w Białymstoku
Dariusz Wasilewski – prezes Fundacji Obowiązek Polski
Krzysztof Bosak – Fundacja Republikańska
Robert Winnicki – prezes Młodzieży Wszechpolskiej
dr Tomasz Madras – wykładowca akademicki, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka

 Godz. 18.00 – kościół św. Rocha

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Infułata Archidiecezji Białostockiej Zygmunta Lewickiego
Homilia – ksiądz dr Tadeusz Kasabuła, Dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezji Białostockiej

 Godz. 19.00

Odsłonięcie odnowionej tablicy poświęconej Romanowi Dmowskiemu w kościele św. Rocha
Salwa honorowa ku czci Niepodległej i Suwerennej Polski

Traktat Wersalski, podpisany przez jednego z najwybitniejszych mężów stanu w historii Rzeczypospolitej – Romana Dmowskiego, przywracał niepodległą Polskę na mapę świata po 123 latach niewoli.
 Ostateczny układ pokojowy kończący I wojnę światową w czerwcu 1919 r, był także namacalnym owocem wieloletniej walki Polaków, o odtworzenie własnej, suwerennej Ojczyzny. Osiągniecie sukcesu nie było jednak tylko wynikiem czynu zbrojnego, lecz również ciężkiej, codziennej pracy formacyjnej i dyplomatycznej, jaką prowadził niedoceniany, a często celowo przemilczany ojciec polskiej, niezależnej i racjonalnej idei powstania niepodległego państwa polskiego, Roman Dmowski.
Jego to zasługą, odrodzone państwo polskie uzyskało niezwykle cenne dla rozwoju gospodarczego ziemie zachodnie – Wielkopolskę, dostęp do Bałtyku oraz część Śląska. Do historii przeszło słynne wystąpienie Romana Dmowskiego w czasie konferencji wersalskiej, kiedy to niemal pięć godzin w języku francuskim i angielskim, przekonywał światowe elity do poparcia polskich postulatów. Jak się później okazało, w dużej mierze skutecznie.
Traktat Wersalski stanowi rzadki przykład świetnego zwycięstwa o randze międzynarodowej w historii polskiej dyplomacji. Dlatego też uważamy, iż naszym obowiązkiem jest przypomnieć to wielkie wydarzenie, składając należną cześć Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu oraz wszystkim naszym przodkom, bezgranicznie oddanym sprawie niepodległej Rzeczypospolitej.