Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 cze 2012 Debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych „O Tożsamość Szkoły” 2012


14 czerwca 2012 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku odbyła się debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowana w ramach XIII Białostockiego Forum Szkół pod hasłem „O Tożsamość Szkoły”.  Debatę prowadzili pani Dorota Sawicka dziennikarka Polskiego Radia Białystok, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i pan Leszek Jawor nauczyciel języka polskiego w III LO w Białymstoku, animator kultury.
Debatę poprzedziły warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie oraz opiekunowie Samorządów Uczniowskich głównych uczestników debaty.

 • Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się 29 maja 2012 roku. Uczestnicy dowiedzieli się od prowadzącej warsztaty pani Joanny Doleckiej, specjalisty do spraw public relations o różnych rodzajach i stylach debat. Młodzież i opiekunowie wybrali jako najbardziej odpowiedni model oxfordzki.
 • Drugie warsztaty „Definiowanie pojęcia tożsamość, wypracowanie tezy do debaty” odbyły się 6 czerwca 2012
 • Trzecie warsztaty „Wypracowanie argumentów do dyskusji” odbyły się 12 czerwca 2012
 • Warsztaty prowadzili pani Dorota Sawicka i pan Leszek Jawor.

Aby uatrakcyjnić debatę pod względem merytorycznym powołana została Loża Ekspertów, w której zasiedli:  pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO, pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, pan Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pani Ewa Drozdowska – Dyrektor  Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, pan Mirosław Heleniak – Dyrektor Katolickiego Liceum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku.
W debacie wzięło udział (jako główni uczestnicy) po dwóch przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z wytypowanych ośmiu szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku,
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
 • Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława  Bryły w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Jako publiczność z prawem głosu wzięli udział przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami wszystkich pozostałych białostockich szkół ponadgimnazjalnych, 14 wybranych szkół gimnazjalnych oraz przedstawiciele Samorządów Klasowych gospodarza imprezy, czyli III LO w Białymstoku.

Debata miała formę debaty oxfordzkiej. Teza debaty brzmiała: „Dzisiejsza szkoła nie dąży do budowania więzi z uczniem”. W debacie oxfordzkiej dyskutują dwie drużyny.
Drużyna propozycji – „za” tezą (4 osobowa) oraz drużyna opozycji – „przeciw” tezie (4 osobowa), w których każdy członek zespołu odgrywa inną, wcześniej uzgodnioną w grupie rolę:
Kapitan
Argumentujący (Paw)
Zbijający argumenty (Bokser)
Podsumowujący (PR-owiec)
Debatę oxfordzką prowadzi Marszałek, a czas wypowiedzi kontroluje Sekretarz.
Każdy z członków drużyn przygotowuje 3-minutowe wystąpienia, podczas których mogą paść pytania lub informacje ze strony drużyny przeciwnej, Loży Ekspertów i publiczności.
Prawem przemawiającego jest odrzucenie zadawanego pytania lub informacji. Jeśli jednak przemawiający udzieli głosu innej osobie, nie wydłuża to automatycznie czasu jego wystąpienia.
Przemawiający jest objęty 30-sekundowym „parasolem ochronnym” na początku i na końcu przemowy, to znaczy, że w tym czasie nie mogą paść pytania ani informacje.
Po wysłuchaniu argumentów wszystkich członków drużyn mogą paść kolejne 30-sekundowe pytania lub informacje ze strony Loży Ekspertów i publiczności.
Drużyny udzielają 1-minutowych informacji lub odpowiadają na pytania.
W debacie oxfordzkiej nie ma obrażania ani wyśmiewania uczestników debaty.
Debatę kończy głosowanie.
Marszałek ogłasza wynik debaty.

Zarówno członkowie Loży Ekspertów, jak i licznie zgromadzona publiczność aktywnie uczestniczyli w debacie zadając pytania lub udzielając informacji.
Przed rozpoczęciem debaty każdy z uczestników otrzymał karty do głosowania w kolorze zielonym i czerwonym. Na zakończenie członkowie Loży Ekspertów i publiczność, których przekonała drużyna propozycji , czyli „za” tezą podnieśli zielone karty, natomiast ci, których przekonała drużyna opozycji , czyli „przeciw” tezie podnieśli czerwone karty.
Kapitanowie obu drużyn podziękowali sobie wzajemnie za udział w debacie.
Mamy nadzieję, że debata przełożyła się na konstruktywne działanie i zachęciła młodzież do większego zaangażowania się w życie szkoły i podkreślania jej tożsamości.

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wita gości zaproszonych na debatę Samorządów Uczniowskich
Loża Ekspertów: pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO, pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, pan Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pani Ewa Drozdowska – Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, pan Mirosław Heleniak – Dyrektor Katolickiego Liceum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku
Zaproszeni goście
Pani Barbara Kalinowska – wicedyrektor III LO opowiada o warsztatach przygotowujących samorządy uczniowskie do debaty
Debatę oxfordzką prowadziła pani Dorota Sawicka dziennikarka Polskiego Radia Białystok zajmująca się tematyką samorządu, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
Drużyna propozycji – „za” tezą
. Pani Barbara Majewska – nauczycielka j. francuskiego w III LO – kapitan drużyny „za” tezą
Drużyna opozycji – „przeciw” tezie
Argumentujący (Paw) drużyny propozycji – „za” tezą
. Kapitan drużyny opozycji – „przeciw” tezie
Zbijający argumenty (Bokser) drużyny propozycji – „za” tezą
Argumentujący (Paw) drużyny opozycji – „przeciw” tezie
Kacper Zubrzycki – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w III LO jako podsumowujący (PR-owiec) drużyny propozycji – „za” tezą
. Drużyna opozycji – „przeciw” tezie
Uczniowie z uwagą wysłuchiwali argumentów obu drużyn
Pytania zadawała również zgromadzona publiczność
Publiczność brała czynny udział w debacie
Głos zabiera przedstawiciel Loży Ekspertów pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty
Głos zabiera przedstawiciel Loży Ekspertów pan Mirosław Heleniak – Dyrektor Katolickiego Liceum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku
Głos zabiera przedstawiciel Loży Ekspertów pani Ewa Drozdowska – Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
Głos zabiera przedstawiciel Loży Ekspertów pani Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO
Głosowanie zwolenników drużyny propozycji – „za” tezą (zielone kartki)
Głosowanie zwolenników drużyny opozycji – „przeciw” tezie (czerwone kartki)

fot. K. Maciejuk