Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 maj 2012 Debata Samorządów Uczniowskich w III LO – 29.05.2012

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wita uczestników warsztatów przygotowujących się do debaty Samorządów Uczniowskich

Dnia 29.05.2012 r. w czytelni III LO odbyły się pierwsze warsztaty przygotowujące do Debaty Samorządów Uczniowskich w ramach XIII Białostockiego Forum Szkół pod hasłem „O tożsamości szkoły”. Warsztaty poprowadziła p. Joanna Dolecka – specjalistka do spraw „public relations”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie i opiekunowie Samorządów Uczniowskich ośmiu białostockich szkół ponadgimnazjalnych: I LO, III LO, IV LO, VIII LO, XIV LO, Społecznego LO STO, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych.
Na pierwszym spotkaniu warsztatowym uczestnicy dowiedzieli się na czym polega oxfordzki model debaty. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele brali aktywnie udział we wszystkich zaproponowanych przez prowadzącą ćwiczeniach. W sposób twórczy uczyli się wystąpień publicznych formułując tezy, potwierdzające je argumenty. Na zakończenie odbyła się symulacja debaty oxfordzkiej o następującej tezie: „Należy wprowadzić wolontariat do obowiązkowego programu szkolnego”. Uczestnicy wcielili się w role prowadzących debatę oraz publiczność.
Było to świetne ćwiczenie przed główną debatą, która odbędzie się 14.06.2012 r. o godz. 10.00 w III LO. Uczestników czekają jeszcze dwa spotkania warsztatowe, podczas których będą formułować tezę głównej debaty. Spotkania te poprowadzą p. Dorota Sawicka – dziennikarka Polskiego Radia Białystok oraz p. Leszek Jawor – nauczyciel j. polskiego w III LO.

Uczestnicy warsztatów

Pani Joanna Dolecka - specjalistka do spraw „public relations”

Zajęcia warsztatowe

Uczniowie formułowali tezy i argumenty podczas symulacji debaty oxfordzkiej

Praca w grupach

fot. Katarzyna Maciejuk