Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 maj 2012 „Głośna lekcja fizyki – dźwięki i fale” – X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 2012


Dnia 29 maja 2012 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, który odbył się w ramach X Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.  Wykład pt.  „Głośna lekcja fizyki – dźwięki i fale”  poprowadził mgr Wojciech Panasewicz z pomocą uczniów ZSO nr 3 w Białymstoku. Pokazy eksperymentalne przybliżyły zagadnienie powstawania i rozchodzenia się fal mechanicznych, a w szczególności dźwięków. Zjawiska głośne i ekscytujące zostały ukazane w sposób niestandardowy udowadniając, że fizyki można nauczać w sposób ciekawy.