Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 maj 2012 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”

Informujemy, że trwa nabór zgłoszeń do projektu

 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”

Wnioski wraz kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2011/2012 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

do 20 lipca 2012r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendia_ue

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 22 czerwca 2012r.