Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 maj 2012 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/13

Informujemy, że można ubiegać się o Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/13 za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej w terminie do 20 czerwca 2012r.

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: www.bialystok.pl (zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendia naukowe)

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 18 czerwca 2012r.