Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 maj 2012 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci 2012

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci po raz trzydziesty rozpoczyna rekrutację utalentowanej młodzieży do swojego programu pomocy wybitnie zdolnym.
Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz aranżuje kompletny cykl zajęć merytorycznych, sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania, kształtujące umiejętności interpersonalne oraz służące rozwojowi ogólnemu. Program nie ma charakteru socjalnego – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.
Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może każdy, również potencjalny beneficjent. Najczęściej czynią to szkoły. Wszyscy zgłoszeni uczniowie otrzymują list z prośbą o wypowiedź na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest w październiku 2012 roku. Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy młodych badaczy i twórców.
Nowe zgłoszenia na rok szkolny 2012/13 przyjmowane są do 15 czerwca.
Więcej informacji na stronie: http://www.fundusz.org/program-pomocy-wybitnie-zdolnym