Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
16 maj 2012 XVI edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Pomoc Funduszu przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 – 17 lat.

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).

 Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się 25 czerwca, upływa 25 lipca 2012 roku.

Zapraszamy do pobrania regulaminu Funduszu oraz kwestionariusza dla kandydatów ubiegających się o to stypendium ze strony internetowej: www.fpbb.pl/news/caly/id/243