Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
11 maj 2012 Kurier Poranny, Magazyn, 11 maja 2012, Nr 107 (7207), str.3

Edukacja. Dwa poziomy w jednym dniu. Angielski najpopularniejszy.

List formalny do nauczyciela w sprawie organizacji przyjęcia, notatka o odwołaniu meczu, do tego zadania z czytania i rozumienia ze słuchu. Takimi umiejętnościami musieli się wykazać wczoraj maturzyści, którzy zdawali egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym. To język, który wybierali najchętniej.

- Egzamin był bardzo łatwy – ocenia Magdalena Lotko, maturzystka z III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pałacowej w Białymstoku. Wczoraj pisała jeszcze jeden test z angielskiego. Po południu rozpoczął się bowiem poziom rozszerzony z tego przedmiotu. – Angielski to mój ostatni egzamin maturalny – mówi Tomasz Siemieńczuk, maturzysta z III LO, który wczoraj też pisał obydwa poziomy.

Przed Magdaleną jeszcze dwa egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Dziś zmierzy się z wiedzą o społeczeństwie, natomiast w poniedziałek z historią.

Matury potrwają do 25 maja. Aby zdobyć świadectwo dojrzałości, uczeń musi zdać trzy egzaminy pisemne: język polski, obcy i matematykę oraz dwa ustne. To język polski i obcy.