Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 kwi 2012 Nowy kierunek studiów UWB – biologia z geografią

  
Decyzją Senatu Uniwersytetu w Białymstoku został powołany nowy kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia biologia z geografią. Kształcenie na tym kierunku rozpocznie się 1 października 2012 r. w Instytucie Biologii.

Biologia z geografią jest kierunkiem z obszaru nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych i dziedzinie nauk o Ziemi. Zakres kierunku obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody ożywionej i nieożywionej. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów nawiązuje do tradycji kształcenia biologicznego, a w połączeniu z zakresem wiedzy geograficznej daje nowe możliwości edukacyjne. O dbałości o wysoką jakość kształcenia świadczy odpowiednio wyspecjalizowana kadra nauczycieli akademickich oraz bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych.

Kształcenie na kierunku biologia z geografią obejmuje podstawy nauk biologicznych (biochemia, biofizyka, biologia, ekologia, mikrobiologia) jak też nauk o Ziemi (geologia, oceanologia, geografia społeczno – ekonomiczna, planowanie przestrzenne). Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku w procesie kształcenia uwzględniono elementy nauk ścisłych zwłaszcza chemii, fizyki, matematyki niezbędne do prawidłowego identyfikowania i opisywania zjawisk przyrodniczych. Celem kształcenia na kierunku biologia z geografią jest:

·         zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biologicznymi na różnych poziomach organizacji życia jak też podstawowymi procesami kształtującymi przyrodę nieożywioną;

·         wskazanie studentom współzależności i wzajemnych powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy przyrodą ożywioną i nieożywioną podczas kształtowania środowiska;

·         opanowanie przez studentów metod laboratoryjnych i terenowych stosowanych w naukach biologicznych i naukach o Ziemi;

Ukończenie studiów pierwszego stopnia biologia z geografią umożliwia nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W regionie Polski północno-wschodniej nie ma uczelni wyższych kształcących geografów. Kierunek biologia z geografią uzupełnia więc istniejącą lukę w przestrzeni edukacyjnej regionu. Kończąc studia absolwent biologii z geografią zdobędzie kompetencje zapewniające funkcjonowanie w gospodarce lub podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, geografia, ochrona środowiska lub pokrewnych.