Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
28 kwi 2012 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i wręczenia Nagrody Dobrego Polaka 2012


27 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączona z wręczeniem Nagrody Dobrego Polaka.
Ponad dwieście lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił Konstytucję. Zajmuje ona szczególne miejsce wśród największych dzieł prawno – politycznych dawnej Rzeczpospolitej. Jesteśmy zobowiązani pamiętać o dziele Konstytucji 3 Maja, ponieważ pamięć historyczna jest fundamentem narodowej tożsamości. A jedynie narodowa tożsamość pozwala w pełni świadomie korzystać z największego dobra jakim jest wolność. Wolność bowiem nigdy nie jest dana raz na zawsze. Jest zadaniem, które musi podejmować każde nowe pokolenie.

Postanowienia Konstytucji 3 Maja przypomnieli uczniowie z klasy II d pod kierunkiem pani Joanny Radziwońskiej i pana Marka Roszkowskiego, którzy przygotowali część artystyczną pt. „Zgoda sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła”

Tradycją III LO jest promowanie bezinteresownej działalności naszych uczniów na rzecz ludzi potrzebujących i cierpiących.
Już po raz czternasty została wręczona Nagroda Dobrego Polaka, której fundatorem jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło.
Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:

1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów ) posługuje się językiem polskim
Decyzją kapituły w roku szkolnym 2011/2012 Nagrodą Dobrego Polaka zostali uhonorowani:
Marta Szerakowska z klasy I d
Ewa Ołdakowska z klasy II g
Ewelina Dmochowska z klasy III a
Artur Paszkiewicz z klasy III bfot. Katarzyna Maciejuk