Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 lis 2007 Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2007

24 listopada w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się
uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2007
uczniom uzdolnionym artystycznie z naszego regionu. Wśród nich była Olga Pokorska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Baczyńskiego w
Białymstoku. Utalentowana poetycko i literacko. O jej talencie świadczą takie
nagrody, jak: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Las moja miłość”
w kategorii poezja od 16 do 20 lat; II nagroda w konkursie na recenzję
teatralną „Teatr widzę ogromny” oraz uzyskanie miana laureatki w Ogólnopolskim
Przeglądzie Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy
nieskończoności”. Chętnie też uczestniczy w akcjach charytatywnych prowadzonych
przez Ośrodek Miłosierdzia ELEOS.

GRATULUJEMY !!!